HAKKIMDA

Yatırımcılar için yurtdışında şirket kuruluşu, pazar araştırması fiyatlandırma ve ihracat-ithalat konularında destek sağlamaktayım. Danışman olarak yabancı ülkelerdeki firmalarla ticari temaslar kuruyorum. Defter tutma ve muhasebe destek hizmetleri sağlamanın yanı sıra, şirketlerin vergisel ve mali açıdan yasal yükümlülüklerini, hesaplamalarını takip ediyorum.  Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik firması olarak vizyonumu uluslararası boyuta taşımış, güçlü ve tecrübeli kadrosu ile kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmakta ve faaliyetlerimi yürütmekteyim.

axxx

HİZMETLERİMİZ

DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI VE ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

Türk Ticaret kanunları çerçevesinde uluslar arası ticareti ilgilendiren her türlü konuda çalışmalar yapmaktayız. Yurtiçinden veya yurtdışından firmaların ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda ilgili oldukları sektörlere yönelik çalışmalar yaparak alanında profesyonel ve tecrübeli şahıs ya da firmalarla yerel işbirlikleri kurmalarını sağlayarak ticari ilişkileri geliştirmekteyiz. Dış ticarete yönelik gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yürüttüğümüz çok yönlü ve detaylı çalışmalar neticesinde çeşitli sektörlerde yeni pazar alanları tanımak, tanıtmak, bağlantılar kurup güvenilir zeminde ticari faaliyetleri ve ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve firmaların yeni pazarlarda gücüne güç katmasını görev edinmiş bulunmaktayız.

MALİ DANIŞMANLIK VE MUHASEBE UYGULAMALARI

Vergi usul kanunu, Türk ticaret kanunu, iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi bireyleri ve firmaları ilgilendiren her türlü kanun ve mevzuat çerçevesinde ekonomik faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşulların hazırlanması hususlarında danışmanlık vererek tek düzen muhasebe standartlarına uygun bir şekilde yasal defterlerinin tutulmasını sağlıyoruz. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin takibi, içinde bulunduğumuz ülke ve dünya konjonktüründeki koşullarının şekillendirdiği doğrultuda firmaları yönlendirmekteyiz.


HİZMET VERDİĞİMİZ ÜLKELER

Vektörel Dünya Haritası