PROJELER


MOBİLYA

Faaliyette bulunduğumuz yer itibariyle İnegöl, mobilyaya yönelik her türlü üretimin yapıldığı endüstri bölgelerini içermekte ve dış ticaretinin önemli bir kısmı da mobilya sektörüne dayanmaktadır. Bu özelliğiyle şehrimizin ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkıları vardır. Dinamik ve yeniliğe daima açık yapısıyla sektörün sürekli genişleyen profesyonelleşen bir yapısı vardır. Bu doğrultuda firmalar için değişen piyasa koşulları ve dünya konjonktürlerine bağlı olarak yeni yeni Pazar gereksinimleri olduğu kadar genişleyen pazarda ve açıldıkları dış piyasalarda hareket edebilmeleri için profesyonel bir duruşa sahip olmaları gerekmektedir. Bu da yeni fikirleri beraberinde getirmektedir. Çalıştığımız firmaların talepleri doğrultusunda vergi kanunlarımızın ve ticaret kanunlarımızın elverdiği ölçüde sağlıklı koşullarda rekabet edebilmeleri için gerek yurt içinde gerekse yurtdışında şubeler açmaları, şirketler kurmaları, pazar destekleri ve marka tanıtım destekleri alabilmeleri v.s gibi konularda çalışmalar yaptık. Danışmanlık boyutunda hizmet verdiğimiz bu sektördeki firmaların mobilya ticaretlerinin yanı sıra iç ve dış mekan tasarımlarına, otel, cafe, restoran, daire ve konutların tasarımına ve konsept çalışmalarına yönelik hizmetlerini de yurtdışına taşımalarına imkan sağlamıştır.


TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ

Genişleyen dünya ticaretinin yanı sıra gittikçe zorlaşan ağırlaşan ve daralan iç piyasa koşulları her sektörde olduğu gibi bu sektörde de yeni Pazar arayışlarını beraberinde getirmiştir. Danışmanlığını yaptığımız ve bu sektörde faaliyet gösteren firmamızın talebi üzerine tamamen yurtdışında yürüttüğümüz bir proje çalışmasıdır. Değişen piyasa koşullarına uyum sağlama ve Pazarını genişletme hedefinde olan firmanın yeni pazarlara girebilmesi üzerine yaptığımız strateji çalışması olarak da nitelendirebileceğimiz bu proje ile ilgili bütün görüşmeler hedef Pazar olan Ukrayna ve Rusya’daki firmalarla yapılmıştır. Saha çalışmaları, maliyet analizleri ve fiyat politikaları üzerine durum değerlendirmeleri yapılmıştır. Sektörde özellik arz eden mevsimsel döngüler ve hitap edilen pazara yönelik ürünler konusunda fikir alışverişleri gerçekleştirdik. Yurtdışında distribütörlük, bayilik, şirket kurmak ve şubeler açmak gibi konular değerlendirilerek bağlı bulundukları ülkenin vergi ve ticaret kanunları çerçevesinde yerel işbirlikleri kurmak gibi konularda çalışmalar yaptık.


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İTHALATI

Artan maliyetler ve piyasaların içinde bulunduğu koşullar girişimcileri maliyetleri mümkün olduğunca düşürmeye ve doğal sonucu olarak kar marjlarını artırmaya yönelik olarak çalışmalar yapmaya itmektedir. Dönemsel olarak değişkenlik arz etmekte olsa da zaman zaman ülke olarak yüklü miktarlarda küçükbaş ve büyükbaş hayvan ithalatı yapmaktayız. Talep doğrultusunda fiyat ve maliyet çalışmalarını ülkeye küçükbaş hayvan getirmek üzerine yaptığımız çalışmanın yurtiçi ayağı Ticaret Bakanlığı’nın gümrük mevzuatı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleşmiş olup çalışmanın fiyat ve maliyet çalışmaları ile ilgili ayağı da yurtdışında gerçekleşmiştir. Hayvan üreticileri ile temaslar sağlayıp çiftlik ziyaretleri ile tam saha çalışmaları gerçekleştirdik.