HİZMETLER


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu olarak standart defter tutma, beyanname ve bildirge gönderme gibi muhasebe standartlarına uygun bir şekilde yürütmekte olduğumuz muhasebesel hizmetlerimizin yanı sıra müşavir kimliğimizin gereği olan tabi olduğumuz mevzuat hükümleri çerçevesinde uluslararası ticareti ilgilendiren her türlü konuda çalışmalar yapmaktayız. Yurtiçinden veya yurtdışından firmaların ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda ilgili oldukları sektörlere yönelik çalışmalar yaparak alanında profesyonel ve tecrübeli şahıs ya da firmalarla yerel işbirlikleri kurmalarını sağlayarak ticari ilişkileri geliştirmekteyiz. Dış ticarete yönelik gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yürüttüğümüz çok yönlü ve detaylı çalışmalar neticesinde çeşitli sektörlerde yeni pazar alanları tanımak, tanıtmak, bağlantılar kurup güvenilir zeminde ticari faaliyetleri ve ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve firmaların yeni pazarlarda gücüne güç katmasını görev edinmiş bulunmaktayız.

muhasebe
global

Uluslararası alanda;
Yurtiçinden veya yurtdışından firmaların ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda uluslararası piyasalarda ilgili oldukları sektörlere yönelik çalışmalar yaparak yerel işbirlikleri kurmak suretiyle ticari ilişkileri geliştirmekteyiz.
Uluslararası ticarete yönelik pazar araştırmaları ve maliyet çalışmaları yaparak firmaları hedef pazarlara girebilmeleri  için danışmanlık faaliyeti sürdürmekteyiz.
Firmaların yurtdışında birimler açmaları ve şubeler kurmaları konularında danışmanlık yapmak ve devlet destekleri almaları için gerekli başvuru ve takiplerini gerçekleştiriyoruz.